Javni poziv za prijave na PATRES edukacije

PATRES – Potpora javnoj administraciji prema uvođenju obnovljivih izvora energije u javne i stambene zgrade
  poziv na edukacije
Skiciranje efikasne regulative za uvođenje tehnologija OIE u javne i stambene zgrade

Program treninga “Skiciranje efikasne regulative za uvođenje tehnologija OIE u javno i stanarsko zgradarstvo” organiziran je u okviru europskog projekte PATRES, a financiran je kroz IEE – Intelligent Energy Europe program. Uključuje 7 zemalja (Austrija, Hrvatska, Estonija, Italija, Češka, Rumunjska, Španjolska).
Trening aktivnosti u Hrvatskoj organizirane su od strane Sveučilišta u Rijeci, koordinatora projekta za Hrvatsku.

Trening je dio intergriranog programa koji uključuje edukaciju, tehničku podršku, ali i mentorski rad usmjeren jedinicama lokalnih i regionalnih samouprava, javnih komunalnih poduzeća, te ustanovama socijalnog zbrinjavanja, sa ciljem potpore politikama koje idu u prilog uvođenju sustava OIE u javno i stanarsko zgradarstvo.

Cilj projekta je prenošenje tj. konkretiziranje ovakvih politika u pisanje novih ili poboljšanje starih odluka tj. pravne regulative, koja podupire renoviranje i uvođenje modernih tehnologija i tehnika energetske učinkovitosti u stare, ali i u nove stambene i javne zgrade. Odnosno utiranje povoljnijeg puta, kroz pravnu regulativu, tehnologijama učinkovitog grijanja/hlađenja, proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. ili uvođenje zelene javne nabave.

Sudjelovanje u aktivnostima treninga, kao i trening materijali su besplatni

PATRES FORMULA

PATRES nudi intergrirani paket usavršavanja koji se sastoji od dvije faze. U prvoj fazi, koja će se sastojati od multidisciplinarnog pristupa tehnologijama obnovljivih izvora energije, koji uključuje: tehničke i tržišne aspekte najvažnijih tehnologija OIE, regulatorni i pravni okvir koji ih prati, potporne mehanizme i sheme za promociju tehnologija OIE, tehnike za izradu (skiciranje) novih pravnih odluka potrebnih za veći i lakši prodor OIE u javnom i stanarskom zgradarstvu.

Prva faza također predviđa i upoznavanje europskih najboljih praksi putem studijskih putovanja, te potiče umrežavanja i razmjenu iskustava homogenih institucija među zemljama uključenim u PATRES.

U drugoj fazi predviđen je personalizirani, mentorski rad namijenjen stvaranju pilot projekata unutar organizacija koje sudjeluju na treningu, kao i pomoći pri unaprijeđenju starih ili donošenju novih pravnih odluka za uvođenje OIE u zgrade.

LOKACIJA I TRAJANJE EDUKACIJA
PATRES trening će se održati na lokaciji kampusa Sveučilišta u Rijeci, s predviđenim početkom u ožujku 2011. g. Aktivnosti treninga biti će podijeljene u 4 modula sa sveukupno 8 dana treninga. Između pojedinih modula predviđena je stanka od 14 i više dana, kako bi količina vremena provedenog na treningu što manje utjecala na pristupnikove svakodnevne poslovne obveze. Detaljniji program edukacije dostupan je na službenim web stranicama projekta - www.patres.net. 

UVIJETI PRISTUPANJA
Sudjelovanje u PATRES treningu rezervirano je za predstavnike jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, javnih komunalnih poduzeća te ustanova socijalnog zbrinjavanja. Ovaj poziv odnosi se na zaposlenike ovih organizacije i to osobito na voditelje/pročelnike pojedinih odjela unutar tih organizacija.

Prijaviti se mogu najviše 3, a najmanje jedan predstavnik iste organizacije, a predstavnici mogu na edukacijama sudjelovati i djelomično, odnosno birati modul koji im se čini najznačajnijim, a povezano sa dužnostima koje svakodnevno obavljaju. 

Sudjelovanje na treningu nije predviđeno za organizacije koje su koristile novac europskih fondova za iste ove aktivnosti unutar protekle 3 godine.KRITERIJ ODABIRA
Ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni pod “uvjetima pristupanja”, prvi kriterij odabira će se temeljiti na relevanciji svakodnevnih obaveza, tj. radnog mjesta, pristupnika u organizaciji iz koje dolazi, sa ciljevima projekta PATRES. 
Drugi kriterij odabira će biti populacija koju organizacija svojim radom pokriva.

1)    Relevantnost radnog mjesta sa ciljevima edukacije – max. 40 bodova

•    Potpuna relevantnost 40 bodova
•    Zadovoljavajuća relevantnost 30 bodova
•    Dijelomična relevantnost 20 bodova
•    Manja relevantnost 10 bodova
•    Bez relevantnosti 0 bodova

2) Populacija koju organizacija pokriva – max. 10 bodova dodijeljuje se na sljedeći način

•    0 – 4.999         1 bod
•    5.000 – 9.999        2 boda
•    10.000 – 24.999        3 boda
•    25.000 – 49.999        4 boda
•    50.000 – 74.999        5 bodova
•    75.000 – 99.000        6 bodova
•    100.000 – 149.000    7 bodova
•    150.000 – 249.000    8 bodova
•    250.000 – 500.000    9 bodovoa
•    Preko 500.000        10 bodova


KAKO SE PRIJAVITI
Aplicirati se može isključivo preko službenog prijavnog obrasca. Popunjeni obrazac mora biti ovjeren potpisom i pečatom od strane predstavnika  organizacije.

Popunjeni obrazac mora biti poslan do 5. studenog 2010.g.

Uz prijavni obrazac preporučuje se i slanje CV-a, no ono nije obavezno.

Prijave se zaprimaju na sljedeće načine:

    Preporučenom poštom na adresu:
Projekt PATRES
Sveučilište u Rijeci, Centar za EU projekte
Trg braće Mažuranić 10
51000 Rijeka
Pri evaluaciji prijava datum slanaja
na poštanskom pečatu pošiljke biti će uzet kao relevantan

    Putem e-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , e-mail mora sadržavati preslikani, ovjereni prijavni obrazac u .pdf ili .doc formatu.

    Slanjem fax-a na broj 051-406-588


POTVRDA O SUDJELOVANJU
Sudionicima treninga koji budu prisutni na najmanje 70% aktivnosti  treninga biti će dodijeljena potvrda o sudjelovanju.
Sudionicima može biti dodijeljena potvrda o sudjelovanju za cijelokupnu PATRES edukaciju ili samo za pojedine module za koje su se prijavili, a sukladno pravilima unutar “Kriterija odabira”.

TROŠKOVI PRISTUPNIKA EDUKACIJI
Sudjelovanje u PATRES edukacijama, kao i trening materijali su besplatni.

U danima odvijanja edukacijama svi sudionici će imati osiguran ručak.

Svi sudionici treninga biti će pozvani na završnu večeru, koja će biti pokrivena sredstvima projekta PATRES, odnosno Sveučilišta u Rijeci.

Troškovi sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji projekta PATRES, koja će biti održana u Rijeci, kao i posjetama najboljim praksama su u potpunosti pokriveni.

KONTAKT

Damir Magaš
Tel.: 051-406-522
Mob: 098-933-42-08

Sveučilište u Rijeci
Centar za EU projekte
Trg braće Mažuranić 10
51000 Rijeka
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk