Jezik određuje granice, NL, 24. 1. 2011.
POVEZANOST STRANIH JEZIKA I RIJEČKOG SVEUČILIŠTA
JEZIK ODREĐUJE GRANICE
 
Uz postojeće studijske programe engleskog i njemačkog jezika, za sljedeću akademsku godinu pokreće preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti kao i poslijediplomski specijalistički studij glume, medija i kulture, a u dogovoru s riječkim ogrankom francuske Alijanse studentima će se pružiti mogućnost stjecanja ECTS bodova za učenje francuskog jezika
 
 
altDrevna je i poznata mudrost da učitelji otvaraju vrata, ali učenici moraju ući sami. Tako i Sveučilište u Rijeci ima otvorena vrata te je na raspolaganju svima koji žele učiti strane jezike, no kroz Riječku kroatističku školu na raspolaganju je i strancima koji žele učiti hrvatski jezik. Josef Freinademetz, beatificirani misionar je još u 19. stoljeću primijetio kako je jezik ljubavi jedini strani jezik, koji svi ljudi razumiju. Uz univerzalni jezik ljubavi koji je primarna ljudska potreba, gotovo conditio sine qua non za sva ljudska bića, u današnje vrijeme i strani jezici pomalo postaju primarna ljudska potreba, engleski pogotovo, koji se smatra »ono bez čega se (danas) ne može«, kako u akademskom tako i poslovnom svijetu.
    U današnje vrijeme kada riječko Sveučilište sve više i više postaje otvoreno prema svijetu, s neograničenim akademskim i poslovnim tokovima, kad nas mediji svakim danom obasipaju svjetskim informacijama, kad se otvaraju tvrtke svjetskih brandova u našoj zemlji, kad se sklapaju ugovori sa svim zemljama svijeta, a svjesni činjenice da je upravo jezik taj, koji služi cjelovitom razumijevanju i prijenosu informacije, Sveučilište u Rijeci u svakom pogledu nastoji podizati svijest građana o važnosti stranih jezika.
    Kako ističe voditeljica Centra za EU projekte Nataša Jakominić Marot, djelatnici Sveučilišta uključeni u projekte Europske unije koje je implementirao Centar za EU projekte, u proteklih su 10-ak godina imali priliku pohađati tečajeve jezika. Više od 30 djelatnika pohađalo je većinom napredne tečajeve engleskog, njemačkog i talijanskog jezika, kojima se u poslu najviše i služe. Kako bi se približili kulturi zemalja partnera u projektima, neki su učili primjerice i španjolski ili francuski. Škole u kojima se jezik najčešće učio bile su Dante, Linguae, Interlang, Narodno učilište te Društvo hrvatsko-francuskog prijateljstva. Unaprijeđeno znanje stranih jezika omogućilo je djelatnicima brže razumijevanje stručnih radnih materijala i olakšalo svakodnevnu komunikaciju s inozemnim partnerima, te otvorilo put suradnji na novim projektima.
   
Pogled u budućnost

Prema riječima Ive Tijan, stručne suradnice za Međunarodne odnose pri službi za međunarodnu suradnju, planovi riječkog Sveučilišta glede studija stranih jezika su veliki, jer riječko se sveučilište oduvijek ponosilo svojom iako kvantitavno gledano manjom, no kvalitetivno gledano iznimnom ponudom jezičnih studijskih programa. Prema najavama iz Riječkog sveučilišta postojeće studijske programe engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti, Sveučilište u Rijeci za sljedeću akademsku godinu planira pokrenuti i preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti. Nadalje, Sveučilište u Rijeci planira i pokretanje sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Gluma, Mediji, Kultura gdje će se nastava odvijati dvojezično, na engleskom i hrvatskom jeziku, te prema potrebi i na talijanskom jeziku. Riječko Sveučilište ne staje kod toga, već također ima u pripremi i mogućnost učenja francuskog jezika u dogovoru s riječkim ogrankom francuske Alijanse, gdje će se studentima pružiti mogućnost stjecanja ECTS bodova za učenje francuskog jezika, prema modelu osječkog Sveučilišta.
    Glede pokretanja studija Talijanski jezik i kultura akademske godine 2011./2012., prema riječima prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje prof. dr. sc. Svjetlane Kolić Vehovec, to je zamišljeno kao studijski program koji predstavlja nastavak bogate tradicije razvoja studija kulture i književnosti stranih jezika na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Anketna istraživanja pokazuju da za upis na studij talijanskog jezika postoji veliki interes. Specifičnost je Primorsko-goranske županije i šire regije autohtona talijanska manjina, te zastupljenost talijanskog jezika kao drugog jezika. Također je važna kulturna i ekonomska povezanost s Italijom. Stoga program odgovara specifičnim regionalnim potrebama poučavanja jezika i kulture radi stjecanja stručnih kompetencija za obavljanje poslova u raznim djelatnostima gdje je poznavanje talijanskog jezika od velike važnosti, kao primjerice u nastavi talijanskog jezika u hrvatskim školama kao i u školama na talijanskom jeziku, u ugostiteljstvu, u turizmu i općenito u trgovini, u međunarodnom prometu i špediciji, u kulturnoj i poslovnoj suradnji te općenito u gospodarstvu koje prepoznaje Italiju kao zemlju-partnera. 
   
Specijalistički poslijediplomski studiji

Pokretanjem sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Gluma, Mediji, Kultura akademske godine 2011./2012. riječko Sveučilište čini važan korak ka internacionalizaciji studijskih programa i promicanju važnosti predavanja na stranom jeziku ne bi li se omogućilo studentima veću mobilnost kako za vrijeme samoga studija tako i nakon studija pri traženju posla. Obzirom da će nositelji kolegija biti proslavljeni engleski i američki stručnjaci s područja glume, medija i kulture, predavanja će biti organizirana na engleskom i eventualno talijanskom jeziku čime će se osposobiti studente za pisanje i objavljivanje znanstvenih radova na međunarodnoj sceni te im omogućiti fleksibilinije povezivanje i izmijenjivanje iskustva s kolegama diljem cijelog svijeta. Dakle, jedno od brojnih specifičnosti ovog studija leži upravo u činjenici da je ovo prvi studijski program koji primjenjuje dvojezični pristup fenomenima umjetnosti, kulture i medija, te je ujedno i jedini teorijski i praktičan studijski program ovakve vrste na našem području, što će rezultirati otvaranjem dodatnog prostora za međunarodno djelovanje i rad. 
   
Pripremanje kolegija na engleskom i ljetna škola francuskog

Među daljnjim planovima Sveučilišta u Rijeci za modernizaciju sveučilišta te pripremama za dolazak stranih studenata u planu je pripremanje raznih kolegija na engleskom jeziku. Prema sadašnjim podacima kojima raspolaže Centar za studije Sveučilišta u Rijeci, određene sastavnice već imaju spremne kolegije na engleskom jeziku za tekuću 2010./2011. akademsku godinu, no uskoro se priprema i sustavno uvođenje pojedinih kolegija na stranim jezicima na svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.
    Iako je engleski jezik smatran kao primarni strani jezik, jer je još uvijek u poslovnoj komunikaciji sa stranim zemljama najzastupljeniji, za budućnost svakako treba izdvojiti i francuski jezik kao drugi službeni jezik Europske Unije, čega je Sveučilište u Rijeci itekako svjesno. Francusko veleposlanstvo u suradnji sa Sveučilištem i Francuskom alijansom u Rijeci uskoro organizira predstavljanje stipendija francuske vlade i mogućnosti studiranja u Francuskoj. Natječaj za stipendije je organiziran svake godine u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, te postoje dvije kategorije stipendija: jezične stipendije (za učenje francuskog jezika u Francuskoj) te stipendije za studij ili znanstvena istraživanja. Nadalje, zanimljivo je spomenuti da je već druga Frankofona europska ljetna škola održana od 1. do 7. srpnja 2010. u Rijeci, a dogovoreno je da se ljetna škola organizira i u 2011.
    Prema sugestiji gospođe Jasne Bas, atašea za znanstvenu i sveučilišnu suradnju pri francuskom Veleposlanstvu u Hrvatskoj, Sveučilište u Rijeci je spremno istražiti vid suradnje s riječkim ogrankom francuske alijanse a prema modelu Sveučilišta u Osijeku i Francuske Alijanse Osijek, gdje naime, od rujna 2010., zajednički organiziraju satove francuskog jezika za zainteresirane studente svih fakulteta Sveučilišta. Studenti će svoje stečeno znanje francuskog jezika moći provjeriti putem ispita DELF, a za svaki postignuti nivo znanja studenti će biti nagrađeni s određenim brojem ECTS bodova. Time bi Sveučilište u Rijeci produbilo razvijanje suradnje sa sveučilištima Europske unije, a pogotovo sa sveučilištima u Francuskoj.
    Nakon svega navedenoga možemo zaključiti s riječima proslavljenog filozofa i lingvista Ludwiga Wittgensteina koji kaže: »Granice mog svijeta su granice mog jezika,« što svakako vrijedi i obrnuto - granice mog jezika određuju granice mojeg svijeta. Univerzalna je istina svake osobe koja živi i djeluje u današnjem svijetu da pomicanjem granica svojeg znanja stranih jezika pomiče i svoje osobne granice, kako duhovne tako i poslovno-geografske.  
   
TEČAJ HRVATSKOG JEZIKA ZA STRANCE

Uz navedenu povezanost i otvorenost Sveučilišta u Rijeci naspram stranih jezika, vodi se računa i o obratnoj situaciji, kada stranac dođe u Rijeku te mu zatreba tečaj hrvatskog jezika. Naime, prema riječima profesorice Željke Macan, lektorice pri Odsjeku za kroatistiku, te članice stručnog vijeća Riječke kroatističke škole, na Sveučilištu u Rijeci postoji mogućnost učenja hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika u Riječkoj kroatističkoj školi koja djeluje pri Odsjeku za kroatistiku na Filozofskome fakultetu. Riječka kroatistička škola promiče poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u međunarodnome okviru, razvija suvremene metode poučavanja hrvatskoga jezika kao drugoga ili stranoga, promiče mobilnost te organizira ispite za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma. Škola ostvaruje suradnju s ostalim institucijama u zemlji i inozemstvu koje su povezane istim ciljevima, a uspostavlja i veze s hrvatskim iseljenicima. Za sve koji žele naučiti hrvatski jezik u malim grupama, ugodnoj atmosferi i prema stručno osmišljenim nastavnim programima Riječka kroatistička škola u svojoj ponudi ima tečajeve koji su svojim nastavnim sadržajima, intenzitetom i trajanjem prilagođeni stupnju poznavanja hrvatskoga jezika (početnom, srednjem i naprednom) te individualnim potrebama polaznika. Tečajevi se održavaju tijekom cijele akademske godine, a dosad su održane i dvije Ljetne škole hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije. Sve informacije o tečajevima Riječke kroatističke škole dostupne su na mrežnoj stranici www.ffri.hr/rks

ERASMUS INTENZIVNI TEČAJEVI ZA STUDENTE 

    Sveučilište u Rijeci, putem Erasmus programa također nudi studentima intenzivnie tečajeve jezika (EILC) na partnerskim sveučilištima. Naime, Erasmus intenzivni tečajevi jezika su specijalizirani tečajevi čiji je cilj pripremiti studente za studijski boravak ili stručnu praksu u inozemstvu. Organiziraju se za manje poznate jezike (dakle tu se ne ubrajaju engleski, njemački i francuski) isključivo za početne i srednje stupnjeve jezika. Tečajevi se održavaju u sljedećim državama: Belgija (flamanski), Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Manarska, Island, Italija, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska, Norveška,
    Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska (baskijski, katalonski, španjolski).
    Financijska potpora za sudjelovanje na intenzivnom tečaju jezika može se dodijeliti isključivo studentima koji su odabrani za studijski boravak odnosno stručnu praksu. Studenti se za intenzivne
    tečajeve jezika prijavljuju putem Erasmus koordinatora.

 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk